Asistenční služby - AutoCare

+421 220 510 858

Vyberte typ poistenia

Kam sa chystáte?

Kedy pôjdete?

Vaše vozidlo

Uplatniť

Vyberte si z variant poistenia

Varianta

Poistné plnenie
4 000 EUR
S poistením AutoCare vám poskytneme bezplatnú asistenciu až do výšky poistného limitu 12 000 EUR. Limit nezahŕňa náklady na opravu vozidla v servise.
Odťah vozidla
100 KM
Vozidlo bezplatne odtiahneme a prevezieme posádku do najbližšieho autorizovaného servisu na Slovensku do vzdialenosti 200 km od miesta udalosti.
Repatriácia vozidla na Slovensko
Zabezpečíme repatriáciu vozidla a prepravu posádky späť na miesto určené oprávnenou osobou na Slovensko
Pokračovanie v ceste
X
Požičiame vám náhradné vozidlo na dobu trvania vašej dovolenky, maximálne na 15 dní, a to aj v prípade využitia repatriácie.
Náhradné vozidlo
5 DNÍ
Požičiame vám náhradné vozidlo počas doby, keď je poistené vozidlo mimo prevádzky, najviac však na 15 po sebe nasledujúcich dní.
Náhradné ubytovanie
3 DNY
V rámci poistenia AutoCare môžeme zabezpečiť prepravu a ubytovanie pre posádku vozidla až na 7 nocí.
Náhradná doprava
Uhradíme prepravu posádky vozidla do miesta určenia alebo do miesta bydliska oprávnenej osoby.
Oprava vozidla na mieste
V prípade defektu pneumatiky, vybitej batérie alebo nedostatku paliva zabezpečíme cestnú asistenciu, ktorá závadu odstráni na mieste.
Poškodenie pneumatík
80 EUR
V prípade poškodenia pneumatiky na vašom vozidle uhradíme opravu alebo nákup novej pneumatiky. Na túto službu sa vzťahuje limit do výšky 200 EUR.
Zabuchnutie, strata, zlomenie kľúčov
Pošleme cestnú asistenčnú službu, ktorá vozidlo otvorí, alebo privezieme náhradný kľúč, prípadne zabezpečíme odtiahnutie vozidla.
Nedostatok alebo zámena paliva
V prípade nedostatku paliva zabezpečíme dodanie dostatočného množstva paliva na miesto konania. V prípade, že palivo nie je možné doviezť alebo je potrebné odvzdušniť alebo vypustiť palivovú nádrž, zabezpečíme odťah vozidla.
Náhradný vodič
X
Prepravu náhradného vodiča uhradíme v prípadoch, keď oprávnená osoba nemôže pokračovať vo vedení poisteného vozidla z dôvodu indispozície v dôsledku poistnej udalosti.
Likvidácia vraku
X
Ak oprava nie je možná alebo ekonomická, zabezpečíme likvidáciu vraku vozidla po poistnej udalosti
Poistné plnenie
12 000 EUR
S poistením AutoCare vám poskytneme bezplatnú asistenciu až do výšky poistného limitu 12 000 EUR. Limit nezahŕňa náklady na opravu vozidla v servise.
Odťah vozidla
200 KM
Vozidlo bezplatne odtiahneme a prevezieme posádku do najbližšieho autorizovaného servisu na Slovensku do vzdialenosti 200 km od miesta udalosti.
Repatriácia vozidla na Slovensko
Zabezpečíme repatriáciu vozidla a prepravu posádky späť na miesto určené oprávnenou osobou na Slovensko
Pokračovanie v ceste
Požičiame vám náhradné vozidlo na dobu trvania vašej dovolenky, maximálne na 15 dní, a to aj v prípade využitia repatriácie.
Náhradné vozidlo
15 DNÍ
Požičiame vám náhradné vozidlo počas doby, keď je poistené vozidlo mimo prevádzky, najviac však na 15 po sebe nasledujúcich dní.
Náhradné ubytovanie
7 DNÍ
V rámci poistenia AutoCare môžeme zabezpečiť prepravu a ubytovanie pre posádku vozidla až na 7 nocí.
Náhradná doprava
Uhradíme prepravu posádky vozidla do miesta určenia alebo do miesta bydliska oprávnenej osoby.
Oprava vozidla na mieste
V prípade defektu pneumatiky, vybitej batérie alebo nedostatku paliva zabezpečíme cestnú asistenciu, ktorá závadu odstráni na mieste.
Poškodenie pneumatík
200 EUR
V prípade poškodenia pneumatiky na vašom vozidle uhradíme opravu alebo nákup novej pneumatiky. Na túto službu sa vzťahuje limit do výšky 200 EUR.
Zabuchnutie, strata, zlomenie kľúčov
Pošleme cestnú asistenčnú službu, ktorá vozidlo otvorí, alebo privezieme náhradný kľúč, prípadne zabezpečíme odtiahnutie vozidla.
Nedostatok alebo zámena paliva
V prípade nedostatku paliva zabezpečíme dodanie dostatočného množstva paliva na miesto konania. V prípade, že palivo nie je možné doviezť alebo je potrebné odvzdušniť alebo vypustiť palivovú nádrž, zabezpečíme odťah vozidla.
Náhradný vodič
Prepravu náhradného vodiča uhradíme v prípadoch, keď oprávnená osoba nemôže pokračovať vo vedení poisteného vozidla z dôvodu indispozície v dôsledku poistnej udalosti.
Likvidácia vraku
Ak oprava nie je možná alebo ekonomická, zabezpečíme likvidáciu vraku vozidla po poistnej udalosti
Poistné plnenie
4 000 EUR
12 000 EUR
S poistením AutoCare vám poskytneme bezplatnú asistenciu až do výšky poistného limitu 12 000 EUR. Limit nezahŕňa náklady na opravu vozidla v servise.
Odťah vozidla
100KM
200KM
Vozidlo bezplatne odtiahneme a prevezieme posádku do najbližšieho autorizovaného servisu na Slovensku do vzdialenosti 200 km od miesta udalosti.
Repatriácia vozidla
na Slovensko
Zabezpečíme repatriáciu vozidla a prepravu posádky späť na miesto určené oprávnenou osobou na Slovensko
Pokračovanie v ceste
X
Požičiame vám náhradné vozidlo na dobu trvania vašej dovolenky, maximálne na 15 dní, a to aj v prípade využitia repatriácie.
Náhradné vozidlo
5 DNÍ
15 DNÍ
Požičiame vám náhradné vozidlo počas doby, keď je poistené vozidlo mimo prevádzky, najviac však na 15 po sebe nasledujúcich dní.
Náhradné ubytovanie
3 DNY
7 DNÍ
V rámci poistenia AutoCare môžeme zabezpečiť prepravu a ubytovanie pre posádku vozidla až na 7 nocí.
Náhradná doprava
Uhradíme prepravu posádky vozidla do miesta určenia alebo do miesta bydliska oprávnenej osoby.
Oprava vozidla na mieste
V prípade defektu pneumatiky, vybitej batérie alebo nedostatku paliva zabezpečíme cestnú asistenciu, ktorá závadu odstráni na mieste.
Poškodenie pneumatík
80 EUR
200 EUR
V prípade poškodenia pneumatiky na vašom vozidle uhradíme opravu alebo nákup novej pneumatiky. Na túto službu sa vzťahuje limit do výšky 200 EUR.
Zabuchnutie, strata, zlomenie kľúčov
Pošleme cestnú asistenčnú službu, ktorá vozidlo otvorí, alebo privezieme náhradný kľúč, prípadne zabezpečíme odtiahnutie vozidla.
Nedostatok alebo zámena paliva
V prípade nedostatku paliva zabezpečíme dodanie dostatočného množstva paliva na miesto konania. V prípade, že palivo nie je možné doviezť alebo je potrebné odvzdušniť alebo vypustiť palivovú nádrž, zabezpečíme odťah vozidla.
Náhradný vodič
X
Prepravu náhradného vodiča uhradíme v prípadoch, keď oprávnená osoba nemôže pokračovať vo vedení poisteného vozidla z dôvodu indispozície v dôsledku poistnej udalosti.
Likvidácia vraku
X
Ak oprava nie je možná alebo ekonomická, zabezpečíme likvidáciu vraku vozidla po poistnej udalosti
Cena
Cena
0 EUR