Pre Dodávateľov

Počet klientov využívajúcich naše asistenčné služby neustále rastie. S tým súvisí potreba rozširovania a zdokonaľovania našej dodávateľskej siete.

Spolupráca s Europ Assistance

Sme otvorení spolupráci s firmami aj živnostníkmi, ktorí majú chuť ďalej rozvíjať svoje služby. Predpokladom je pozitívny prístup k práci, záujem o dlhodobé partnerstvo a dodržiavanie štandardov, akými sú odbornosť, kultivované vystupovanie, bezúhonnosť, dochvíľnosť a ďalšie.

Ponúkame spoluprácu v nasledujúcich oblastiach

Technická asistencia

V oblasti asistencie motoristom máme záujem o spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle.

Vítame spoluprácu najmä s:
  • Odťahovými službami, pričom podmienkou je prevádzka aspoň 1 odťahového špeciálu.
  • Požičovňami automobilov, pričom podmienkou je prevádzka vozového parku maximálne do veku 5 rokov a nájazdom 150 000 km.

Dodávatelia sú zmluvne viazaní dodržiavať štandardy spolupráce. Zásadou je mať úplnú a platnú dokumentáciu potrebnú na svoju činnosť, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu.

Domáca asistencia

Europ Assistance zaisťuje asistenčné služby zamerané na domácu asistenciu a opravy spotrebičov. V súčasnej dobe zabezpečujeme mesačne stovky zásahov pre našich klientov v tomto segmente. Tento trh sa neustále rozširuje a zvyšuje sa aj počet asistenčných zásahov.

Ponúkame dlhodobé partnerstvo pre:
  • Živnostníkov a firmy, ktorí sa venujú opravám bielej a čiernej techniky,
  • Firmy a remeselníkov, ako sú napr. elektrikári, inštalatéri, zámočníci, plynári, kúrenári, servisní technici kotlov a ďalší.

Cestovná a lekárska asistencia

V tejto oblasti privítame spoluprácu so subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva.

Rozširujeme dodávateľskú sieť o:
  • Zdravotnícke zariadenia so zázemím špecializovaných doktorov.
  • Lekára - revíznych lekárov a lekárov pre telefonické konzultácie.
  • Ambulantné lekára pre poskytovanie nadštandardnej starostlivosti pre pacientov Europ Assistance.

Dokumenty na stiahnutie

Kontaktný formulár

Potrebujete sa s nami spojiť? Použite kontaktný formulár alebo nám zavolajte na číslo +420 221 586 888.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.